1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Kāpēc maksāt vairāk par JSA civiltiesiskās atbildības apdrošinājumu?

PDFDrukātE-pasts

Biedrībā „Droša medicīna” vērsušās vairākas medicīnas iestādes ar izmisīgu lūgumu noskaidrot, kapēc no 2012.gada 1.janvāra, iesniedzot dokumentus LR VVD Radiācijas drošības centrā, pieprasa apdrošināt JSA operatoru pēc civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma minimālā summas, kas noteikta 2011.gada 20.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 723 - 5. pielikumā.

Kā zināms, tad 2011. gada 20. septembrī Ministru kabinets apstiprināja un izdeva LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātos noteikumus Nr. 723 „Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība”, kas no 2012.gada 1.janvāra aizstāj iepriekšējos 5 ar jonizējošo starojuma avotu licencēšanu saistītos, nu jau spēku zaudējušos, Ministru kabineta noteikumus. Pašreiz spēkā esošo noteikumu 45.punktā norādīts, ka jonizējošā starojuma avota operatoram LR VVD Radiācijas drošības centrs speciālo atļauju (licenci) izsniedz tikai pēc tam, kad JSA operators iesniedz civiltiesiskās atbildības un darbinieku apdrošinājuma pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām polišu kopijas. Operatora civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma minimālā summa noteikta šo noteikumu 5. pielikumā.

Liels bija daudzu medicīnas iestāžu vadītāju un jonizējošā starojuma avotu operatoru pārsteigums, kad LR VVD Radiācijas drošības centrs no 2012.gada 1.janvāra sāka būtiski pievērst uzmanību civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma minimālo summu iedalījumiem, kas norādīti šo noteikumu 5.pielikumā.

Nav skaidrs iemesls, kāpēc no JSA operatoriem pieprasa civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises atbilstoši noteikumu 5. pielikumā norādītajiem civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma minimālās summas iedalījumiem, ja nav veikta šo iedalījumu pamatojuma analīze.

Līdz ar to, biedrība „Droša medicīna” 2012. gada februāra sākumā steidzamības kārtā iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieprasījumu ar lūgumu sniegt precīzu skaidrojumu par pašreiz radušos situāciju, jo šādi JSA operatora civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma minimālās summas kritēriji medicīnas iestādēm rada būtiskus finansiālus zaudējumus.

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt